Adres

Antakya OSB Müdürlük Çakallı Mahallesi̇ Antakya OSB 10. Cadde No:1 Belen / Hatay

Telefon

(0326) 451 24 44 / 451 22 44

AOSB SABİT HAT DÂHİLİ REHBER
1. Çevre birimi: 103
2. İmar birimi: 105
3. Elektrik birimi: 106
4. Muhasebe birimi: 108
5. Sekreterlik: 100

E-Posta

bilgi@antakyaosb.org.tr

AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLü YöNETMELİĞİ

ASANSöR BAKIM VE İŞLETME YöNETMELİĞİ

ATIKLARIN DüZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YöNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YöNETMELİK

BüYüK ENDüSTRİYEL KAZALARIN KONTROLü HAKKINDA YöNETMELİK

çEVRE DENETİMİ YöNETMELİĞİ

çEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YöNETMELİĞİ

çEVRESEL GüRüLTüNüN DEĞERLENDİRİLMESİ ve YöNETİMİ YöNETMELİĞİ

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ HAKKINDA YöNETMELİK

ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME ve UZLAŞTIRMA YöNETMELİĞİ

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TüKETİCİ YöNETMELİĞİ

ENDüSTRİ BöLGELERİ YöNETMELİĞİ

ENERJİ KAYNAKLARININ ve ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YöNETMELİK

HAZİNEYE, KATMA BüTçELİ KURULUŞLARA, BELEDİYELERE VEYA İL öZEL İDARELERİNE AİT ARAZİ VEYA ARSALARIN GERçEK VEYA TüZEL KİŞİLERE BEDELSİZ DEVRİNE İLİŞKİN YöNETMELİK

İŞYERİ AçMA ve çALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YöNETMELİK

KAYMAKAM ADAYLARI YöNETMELİĞİ

MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YöNETMELİĞİ

ODA MUAMELAT YöNETMELİĞİ

PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YöNETMELİK

SIĞINAK YöNETMELİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLü YöNETMELİĞİ

SULAK ALANLARIN KORUNMASI YöNETMELİĞİ

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLü YöNETMELİĞİ

TEHLİKELİ MADDELERİN SU ve çEVRESİNDE NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİN KONTROLü YöNETMELİĞİ

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YöNETMELİĞİ