Adres

Antakya OSB Müdürlük Çakallı Mahallesi̇ Antakya OSB 10. Cadde No:1 Belen / Hatay

Telefon

(0326) 451 24 44 / 451 22 44

AOSB SABİT HAT DÂHİLİ REHBER
1. Çevre birimi: 103
2. İmar birimi: 105
3. Elektrik birimi: 106
4. Muhasebe birimi: 108
5. Sekreterlik: 100

E-Posta

bilgi@antakyaosb.org.tr

Antakya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin KABAALİ’nin Global Sanayici Dergisi yayın yönetmeni Arif ESEN ile yaptığı röportaj derginin Haziran 2014 sayısında yayınlandı.

Global Dergisi yayın yönetmeni Arif Esen tarafından Sanayi Odası kurulmasına ilişkin sorulan sorulara Antakya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tahsin KABAALİ’nin verdiği cevaplar şöyledir;

SANAYİ ODALARI İMZA TOPLANMADAN KURULSUN

 Birçok ilde sanayiciler müstakil Sanayi Odası kurmak üzere çalışıyor. OSBÜK toplantısında yaptığınız ‘1000 sanayi kuruluşu bulunan illerde Sanayi Odası imza toplanmadan kurulsun konuşmanız sanayi çevrelerinde büyük yankı yarattı, ilgi gördü. Bu talebinizi biraz açar mısınız? Sanayicilerin yeni Sanayi Odası kurma taleplerinin sebeplerini anlatır mısınız?

Bildiğiniz üzere TOBB Kanunu 2. kısım 1. bölüm odaların kurulması başlıklı 5. madde illerde sanayi odalarının nasıl kurulabileceği hususunu belirlemiştir. Bu madde bir ilde müstakil sanayi odası kurulabilmesi için en az 1.000 sanayicinin olmasını ve bu sanayicilerin yazılı taleplerinin birliğe yapılmasını zorunlu kılmıştır. Yazılı talep sonrası birliğin olumlu görüşü üzerine, bakanlık kararıyla sanayi odaları kurulabilmektedir. Biz de sanayiciler olarak diyoruz ki; 1.000 sanayicinin olduğu illerde imza toplanmaksızın sanayi odalarını direkt kurabilmeliyiz. Nasıl ki 750.000 kişiyi aşan illerimiz doğrudan büyükşehir oluyorsa, 1.000 sanayici sayısına ulaşan illerimizde de imza toplanmaksızın müstakil sanayi odası kurulabilsin. Bu husus yetkililer tarafından istenirse kanunda yapılabilecek bir cümlelik değişiklikle çözülebilir.

 

SANAYİCİNİN ÖNÜNÜ AÇIN

Kaldı ki ülkemizde sanayi ile ticaretin bakanlıklar düzeyinde bile birbirinden ayrıldığı bir dönemde, sanayicilerin halen ticaret odalarına mecbur edilerek müstakil sanayi odalarını kurma taleplerine olumlu yaklaşılmamasını anlayabilmiş değiliz. Sanayicilerin üyeleri oldukları ve ortalama her bir sanayiciye karşılık 25 tüccarın denk geldiği odalarda kendi sorun ve taleplerini sağlıklı çözüme kavuşturmaları maalesef mümkün olamamaktadır. Bu gerçekten hareketle sanayiciler kendi odalarını kurma gayretini göstermektedirler. Umarız yetkililer de bu sese en kısa sürede olumlu cevap vererek sanayicilerimizin önünü açarlar.

 

HATAY DA 1500 SANAYİ KURULUŞU VAR

– Hatay sanayisinin Türkiye ekonomisindeki yerini değerlendirir misiniz? Son yıllarda sanayi alanında yükselen kentler arasına adını yazdıran Hatay da kaç sanayi kuruluşu faaliyet gösteriyor?

Hatay sanayisinde demir çelik sektörü ağırlıktadır. Buna bağlı olarak gelişen metal ve makine sektörleri de ciddi gelişme içerisindedir. Ayrıca tarımsal gıda ve mobilyacılık ilin sanayisinde önemli bir yer tutmaktadır. Hatay da sanayi siciline kayıtlı 900 ün üzerinde işletme bulunmaktadır. Yapılan tespitler bu sayının sanayi siciline kayıtlı olmayanlarla birlikte 1.500 ün üzerinde olduğu şeklindedir. Bundan dolayı ilimizde “Hatay Sanayi Odası” kurulma potansiyeli bulunmaktadır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir