Başkan: Tahsin KABAALİ

Tahsin KABAALİ

Başkan'ın Mesajı

Ülke kalkınmasında önemli görevler yüklenmiş olan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) kapsamlı planlar dahilinde elektrik, su, doğalgaz vs. altyapı hizmetlerinin [...]

Arşiv